Release Archive

E arşîveke her versiyonekê ye ku em wan qeyd kirine.
Yekî ji van jî ne ewle ye ji bo bikaranînê, ji xeynî yê dawî ê di seriya 6.3 de, ku bi awayekî aktîv tê berdewamkirin.

Hûn meraq dikin ku em ji bo kîjan guhertoyê kîjan cazvanê bijartine? Vayê ew li ser rûpela Dîrokê ye.

Hîna ti belavkirin tune ye.